Alopesi:

Konjenital – doğumla birlikte edinilmiş
Genetik – ebeveynlerden geçmiş
Edinilmiş – dış bir etken nedeniyle oluşmuş
Latrojenik – ilaç kullanımına bağlı
Sikatrisyel – yaralanmayla foliküllerin yıkılması sonucu
Post-natal – doğum sonrası
Çekiş nedeniyle – sürekli çekme dolayısıyla oluşmuş olabilir.

Alopesi Areata

Normal olarak saç gelişiminde tamamen kel, yuvarlak veya oval bölgelerin oluştuğu yaygın bir durumdur. Genellikle çocuklukta başlar ve kişinin hayatı boyunca sürekli olarak gözlemlenir.

Pek çok vakada, bu durum bir veya iki alanla sınırlıdır; ancak bu rahatsızlık başka yerlere de sıçrayabilir ve tüm saçlı derinin kelleştiği Alopesi Totalis ”e de dönüşebilmektedir. Alopesi Universalis ; kafadaki, yüzdeki ve vücuttaki saç ve tüyün tamamen döküldüğü daha çok sıkıntı veren, ancak nadir rastlanan bir durumdur.

Alopesi Areata”nin sebebi nedir?

Bu durum, virüslerle, bakterilerle ve yabancı dokularla mücadele eden bağışıklık sistemiyle ilişkilendirilir. Bu, daha sonra şekil değiştirerek saç foliküllerine saldırarak saç gelişimini tamamen durdurmaktadır.

Bunun tek bir belirli sebebi olmadığı gibi da bu konuda birkaç teori mevcuttur:

Genetik – Bu hastalığa sahip beş kişiden birinin ailesinde Alopesi Areata geçirmiş bir aile üyesi mevcuttur. Ayrıca, akraba, bir alanı boş bırakacak ilk saç döküntüsünü 30 yaşından önce yaşamışsa diğer aile üyelerindeki risk de artmaktadır.

Trofonevrozla ilişkili – Sinir hasarı veya sinirlerdeki değişikliklerle ilişkilidir

Otoimmün hastalıklara genetik bağlar – Alopesi Areata, bazen aile üyelerinde diyabet, römatoid artrit, tiroid hastalığı, sistemik lupus eritematozus, kötücül anemi veya Addison hastalığı bulunan kişilerde meydana gelir.

Atopik Durumlar – Alopesi Areata egzama, astım ve nazal alerjilere eğilimi bulunan kişilerde daha yaygın görülür.

Duygusal Stres – Durum Nasıl Ilerler?

Kel olan kısımlar bazen çok hızlı ortaya çıkar. Bunlar başka bölgelere sıçradığında ise, saç kökünü çevreleyen damar yumağı (papillae) işlevini durdurmadan önce normal saç üretemez. Bu, saçın bittiği noktada saçlı derinin hemen üzerindeki saçın daha ince olmasına neden olur.

Bu saçları bir mikroskop altında bakıldığı zaman bunların yuvarlak/oval şekilli değil bir ünlem şeklinde olduğunu göreceksiniz. Bu tip dökülme, yalnızca hızla büyüyen saçsız bölgenin çevresinde görülmektedir; bu da saçsız alanın hala büyüdüğünün açık bir göstergesidir. Ünlem işareti şeklinde saçların olmayışı, saçsız bölgenin tam boyutuna ulaştığını ortaya koymaktadır.

Alopesinin bu şekli, ağırlıklı olarak koyu renkli pigmentli saçları hedef alır; beyaz saçlar genelde etkilenmez.

Saçın dökülme miktarı minimum düzeydeyse ve saçsız kalan bölgeler daha küçükse, üç aylık bir dönemde saçsız bölgenin ortasında saç yeniden gelişmeye başlayacaktır. Beyaz saç genelde kendi yerinde yeniden gelişir, ancak birkaç hafta içinde normal olarak gerçek rengine döner. Eğer sorun devam ediyorsa saçsız kalan eski bölgelerde yeniden saç çıkarken yeni saçsız bölgeler oluşacaktır.

Nadir durumlarda saçsız bölgeler yayılmaya devam eder, birbirleriyle birleşene dek çoğalır ve sonuçta saçlı deri üzerindeki tüm saçın kaybına yol açar.